Geschiedenis

Reeds in de 19 e eeuw organiseerden de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Viane basisonderwijs voor meisjes.

In 1975 kende deze school een gevoelige daling van het leerlingenaantal. Aan de principaal van het Sint-Catharinacollege werd de vraag gericht om de school over te nemen, hetgeen geschiedde op 1 september 1975 toen de school van Viane fusioneerde met de basisschool van het College te Moerbeke.

Drie jaar na de fusie vroegen de zusters aan principaal Adriaens om de schoolgebouwen aan de Edingseweg te ontruimen. Zij wilden immers het complex van het MPI aldaar uitbreiden. Aanvankelijk verzette principaal Adriaens zich tegen deze plannen, hierin gesteund door het oudercomité maar later werd een compromis gevonden. De zusters kochten de leegstaande gebouwen van de gemeenteschool op het Vianeplein, lieten ze renoveren en verhuurden ze aan het College dat er zijn intrek nam op 1 september 1980.

In februari 1998 gaven de zusters de gebouwen van Viane in erfpacht aan het College. Daardoor kon principaal Van Kerchove in de herfst van dat jaar centrale verwarming laten leggen in het hele gebouw en een reeks onderhoudswerken laten uitvoeren

In 2010 liet principaal Van Kerchove nogmaals ingrijpende werken uitvoeren in Viane. De dakbedekking werd hersteld en de ramen werden vervangen. Dit alles werd mogelijk gemaakt door het REG-dossier dat de principaal indiende bij Agion.